3D APSTRAKCIJE

  • Home
  • /
  • 3D APSTRAKCIJE

Primer 3d modela koji su primenjeni u savremenoj umetničkoj formi, odnosno modela koji predstavljaju  detalje u okviru projekta za video igre.

Basic model with Particle System

Basic model with Particle System

Fountain with Water Particle  System
Fountain with Water Particle System
BASIC MODEL
BASIC MODEL
RENDERED MODEL
RENDERED MODEL