archipunct logo


Tel: 064 80 32 379

3D APSTRAKCIJE

Primer 3d modela koji su primenjeni u savremenoj umetničkoj formi, odnosno modela koji predstavljaju  detalje u okviru projekta za video igre.

Basic model with Particle System

Basic model with Particle System

Fountain with Water Particle  System

Fountain with Water Particle System

BASIC MODEL

BASIC MODEL

RENDERED MODEL

RENDERED MODEL