PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Pejzažno uređenje vaše bašte ili dvorišta sa prezentacijama na vrhunskom nivou, koje je u skladu sa već postojećom infrastukturom i već postojećim stanjem u svakom pogledu.
Pejzažno uređenje bašte vašeg kafića sa svim potrebnim detaljima i realističnom prezentacijom originalnog dizajna koji je primeren postojećem stanju – okruženju. Elementi takvog dizajna takođe mogu biti originalni – ručno izrađeni detalji. Izradu kao i nadzor iste i ugradnju elementata možemo da ispratimo po potrebi kao i izvedbu celog projekta.

Dipl.Ing.Arh.- Master DAČIĆ BORIS

Pejzažno uređenje vaše bašte dvorišta ili javne, parkovske površine koje je u skladu sa već postojećom infrastukturom i već postojećim stanjem u svakom pogledu.
Scroll to Top