, , ,

BAŠTA KAFEA

Adaptacija napuštenog objekta i promena njegove namene u kafe – ugostiteljski prostor i dizajn enterijera bile su teme ovog projekta. Dizajn bašte kafića i pejzažna arhitektura bio je poseban izazov obzirom na specifičnost prostora koji okružuje objekat kafea. Denivelacija je jedan od ključnih elemenata dizajna i naglašavanja funkcionalnih celina i i čitavog prostora. Popločavanje i pozicija visokog rastinja kao i upotreba adekvatnog mobilijara dodatni su detalji koji su dizajnu dali finali izgled.

Scroll to Top