Bašta kafića

Bašta kafića kao nastavak projekta adaptacije starog objekta i dizajna enterijera.