DETALJ U POSTOJEĆOJ URBANISTIČKOJ STRUKTURI

Description

Predlog za nadogradnju stambenog objekta u Novom sadu – Perspektivni prikazi detalja