,

DETALJ U POSTOJEĆOJ URBANISTIČKOJ STRUKTURI

Predlog oblikovanja arhitektonske forme i izraza u vezi sa nadogradnjom stambenog objekta u Novom sadu na bulevaru oslobođenja – Perspektivni prikazi detalja.

Sagledavanje šireg urbanog konteksta kao dela gradske celine i odnosa njegovih elemenata kao deo analize postojećeg stanja zbog davanja što boljeg odgovora u okviru novoprojektovanog stanja nadogradnje stambenog objekta.

Scroll to Top