,

ADAPTATION OF HOME WITH GARDEN

Jedan od glavnih elemenata ovog dizajna ima upravo ono što arhitekturu čini uzbudljivom, kreativnom i uvek drugačijom disciplinom i kada su u pitanju isti elementi a na različitim pozicijama u projektu, na drugoj lokaciji i tako dalje. Naime, dvojnost elementa (objekta) garaže i po formi a i po fukciji je primer dobrog arhitektonskog dizajna koja se ovde lako “čita”. Garaža je u isto vreme i uramjlena slika u čijem ramu se povremeno vidi prelepi automobil i po neka saksija sa cvećem. U večernjim satima ta slika svetli kao svojevrstan fenjer i transformiše ambijentalnu celinu i povremeno, kada sija, čini je drugačijom. Ta površina – zid garaže ujedno i spaja i razdvaja unutrašnji prostor garaže sa svojom okolinom (klasičan primer efekta: “spolja je unutra – unutra je spolja”), čini prostornu kompoziciju svojim gabaritom potpunom. To je jedan skromni primer od mogućih hiljade i hiljade primera kako treba razmišljati o arhitekturi.
Kako možemo zaključiti da je ovaj arhitektonski element svakako i deo pejzažne arhitekture to je dobar primer za sve da shvatimo da “pejzažna arhitektura” nisu samo biljke i drugi prirodni elementi: voda, kamen… koje će ređanjem postaviti u “projekat” nekakav “pejzažni arhitekta” koji poznaje samo biljke, već da su ti prirodni elementi samo jedan važan i ravnopravan deo sa svim drugim elementima arhitekture koji je čine pravom i potpunom.

Scroll to Top