ARHITEKTURA


PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Pejzažna arhitektura kao forma proizilazi zahvaljujući ne samo standardnim arhitektonskim elementima već i drugim: vodenim površinama I “živim elementima arhitekture” koji je čine još plemenitijom i uzbudljivijom. Neki od globalnih pristupa ovoj temi zasnivaju se na konceptima da će se gradovi, zbijajući se, podvući svojim komunikacijama i gradjevinama pod postojeće vrtove i parkove bez štete po njih. Sa druge strane na krovima zgrada se sve češće mogu videti bujni vrtovi… Dakle, ono čemu treba težiti kada je u pitanju pejsažna arhitektura jeste ideologoja: da se vrt ne sadi – već gradi, arhitektonskim objektima, vodom, stenama, drvećem, biljkama…


ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE

Spoljašnji prostor, oblik objekta , detalji fasade , samo su neke od tema koje se same po sebi nameću kada se pomene reč eksterijer…


ENTERIJERI

Kao i u celokupnom arhitektonskom delu, tako i u njegovim pojedinačnim celinama – kao što je enterijer svaki element mora da proizilazi iz konteksta o kom se radi i u isto vreme da taj kontekst čini onakvim kakav jeste. Drugim rečima elementi arhitektonsgog prostora moraju da se prožimaju jedni kroz druge odnosno kroz nivoe arhitektonskog prostora – da naglašavaju pojedine celine a da skladne celine budu elementi sveukupne forme objekta.


URBANZAM

Pri projektovanju treba sagledati sve potrebne nivoe urbanističkog i arhitektonskog prostora i njihove međusobne odnose, dati predloge za novoprojektovano stanje delimično ili potpuno neuređenih prostora, revitalizaciju pojedinih – postojećih. Vazni faktori koji utiču na ideju i celokupnu svest tokom procesa urbanističkog ili arhitektonskog projektovanja jesu duh vremena i duh mesta. U tom smislu prilikom projektovanja novog stanja moramo da se sluzimo elementima koji ce u isto vreme da se uklope sa starim – iz vremena iz koga je okruzenje, a u isto vreme da ti elementi budu savremeni u svakom mogućem smislu…

Scroll to Top