WEB DIZAJN

PROFESIONALNA IZRADA SAJTOVA

WEB DIZAJN PRILAGODLJIV SVIM UREĐAJIMA

U koliko ste zainteresovani za izradu novih ili održavanje postojećih internet staranica kotaktirajte nas i zajedno sa Vama, u odnosu na Vaše zahteve ćemo naći najbolje rešenje – na obostrano zadovoljstvo.
Reklamirajte se sa stilom, obavestite svoje saradnike i sve ostale na najbolji način o tome čime se bavite i koliko ste poslovni.
Ne pepravljamo gotove teme, već svaki sajt dizajniramo i programiramo od početka.

Za vas izradjujemo sajtove originalnog dizajna čiji je izgled u isto vreme prilagodljiv svakoj velični ekrana vašeg telefona, računara, tablet uredjaja, laptopa. Naši sajtovi su optimizovani i spremni za SEO optimizaciju - plasiranje sajta po ključnim rečima koje vi izaberete na najbolju mogući poziciju na google pretraživaču. Objedinili smo razna i skustva koja su u direktnoj i posrednoj vezi sa WEB dizajnom: imamo decenijsko iskustvo u grafičkom dizajnu, više decenijska iskustva u programiranju i drugim oblastima dizajna, animacije, sistemskog programiranja i slično. Zbog svega ovoga smo sigurni da možemo udovoljiti svakoj vašoj ideji, ukusu i potrebi.

NA BESPLATNOJ PRIVREMENOJ INTERNET ADRESI KOJU SMO REZERVISALI ZA VAS PRATITE KREIRANJE VAŠEG SAJTA I U TOKU NJEGOVOG RAZVOJA DAJTE SUGESTIJE I PRIMEDBE.

Posle dogovora o tome šta Vaš sajt treba da sadrži i kako želite da izgleda, pristupamo njegovoj izradi. Od tog trenutka pa na dalje na našoj besplatnoj privremenoj internet adresi možete pratiti njegov razvoj davati sugestije, postavljati pitanja i konsultovati se sa nama oko detalja i slično.

ODRŽAVANJE SAJTOVA:

Angažujte nas kako bi Vaš sajt uvek besprekorno funkcionisao i redovno bio osvežen novim podacima na pravi način.

Održavanje u osnovi podrazumeva:

– delimičnu ili potpunu izmenu i ažuriranje postojeceg izgleda i sadržaja bilo koje stranice i detalja vašeg sajta.
– ažuriranje plugin-ova i drugog kontesta, čišćenje “keš sadržaja” (optimizacija koja se odražava na brzinu odziva odnosno smanjenje vremena koje je potrebno da bi otvorili sadržaj internet stranice).
– grafički dizajn i postavljanje novih slajdova i galerija.
– ažuriranje platforme i optimizacija baze.
– redovan bekap.

IZRADA SAJTOVA

PRIMERI

Naručite našu temu sa detaljnim uputstvima koju ćete sami lako uređivati i menjati po svojim željama, potrebama i stilom.

Dizajnirajte sopstveni sajt modifikujući i razvijajući našu temu (templejt) koju smo uradili za vas iako niste stručnjak iz oblasti programiranja. Uz našu temu dobijate detaljno uputstvo: gde, šta i kako treba da uradite kako bi lako promenili ili dopunili sadržaj i izgled na vašem novom i sajtu počevši od logoa, kreiranja novih stranica, naslova, boja, pozadina, detalja u meniju i podmeniju, galerijama, slajderu.