DIZAJN POTPUNO ORIGINALNOG MENIJA - SLASDERA

WEB DIZAJN PRILAGODLJIV SVIM UREĐAJIMA

Dizajn internet staranica u odnosu na različite zahteve i potrebe.
Svaki sajt je dizajniran i programiran od početka - nisu prepravljane već postojeće stranice i "teme".

Sajtovi originalnog dizajna čiji je izgled u isto vreme prilagodljiv svakoj velični ekrana vašeg telefona, računara, tablet uredjaja, laptopa. Isti su optimizovani i spremni za SEO optimizaciju - plasiranje sajta po ključnim rečima koje vi izaberete na najbolju mogući poziciju na Google pretraživaču. Objedinjena razna i skustva koja su u direktnoj i posrednoj vezi sa WEB dizajnom: decenijsko iskustvo u grafičkom dizajnu, više decenijska iskustva u programiranju i drugim oblastima dizajna, animacije, sistemskog programiranja i slično. Iz ovog se može zaključiti da je važna ideja, šta želimo i kako da izgleda - kreiranje naspram želje nije problem.

NA BESPLATNOJ PRIVREMENOJ INTERNET ADRESI PRATITE KREIRANJE SAJTA I U TOKU NJEGOVOG RAZVOJA DAJTE SUGESTIJE I PRIMEDBE.

Održavanje sajta je bitan aspekt funkcionalnosti. Kako bi sajt uvek besprekorno funkcionisao potrebno je ažurirati platformu na kojoj se nalazi, njegove dodatke (plug-inove) , kontrolisati parametre C-panela na kome je instalirana platforma (Jooma, WordPress i sl.).

IZRADA SAJTOVA

PRIMERI

Tema sa detaljnim uputstvima koju možete sami lako uređivati i menjati po svojim željama, potrebama i stilovima.

Dizajnirajte sopstveni sajt modifikujući i razvijajući našu temu (templejt) koju smo uradili za vas iako niste stručnjak iz oblasti programiranja. Uz našu temu dobijate detaljno uputstvo: gde, šta i kako treba da uradite kako bi lako promenili ili dopunili sadržaj i izgled na vašem novom i sajtu počevši od logoa, kreiranja novih stranica, naslova, boja, pozadina, detalja u meniju i podmeniju, galerijama, slajderu.